"Wy, co dzisiejszym dniem znużeni   

Chwili wytchnienia tu szukacie   

Zobaczcie, jakie z dawnych cieni   

Wyłonią się postacie!"

                       Jerzy Czech "Postacie"

 

Wołyń - kraina tak bliska sercu. Zachwycająca swą przyrodą i przeszłością. Mająca długą przeszłość związaną z historią Rzeczypospolitej. Mająca tak znakomite postacie jak; Chodkiewicz, Czacki, Kołłątaj, Stecki, Dunin-Karwicki czy Kraszewski.

Wiele by można mówić o Gimnazjum i późniejszym Liceum w Krzemieńcu. Warunkach i życiu ludzi na Wołyniu. Polskim żywiole na Wołyniu, który wywarł tak duży wpływ na rozwój tej ziemi. Czy wreszcie historii dla dzisiejszych mieszkańców jakimi są Ukraińcy, którzy o polskiej przeszłości starają się jednak zapomnieć.

Wołyń jest jak swoista "Terra Nova", która jest tak blisko a zarazem tak daleko. Dzisiaj Wołyń jawi się jako utracona część dawnej Rzeczypospolitej. Ciągle zadziwia swoją przeszłością i nie koniecznie tą najbliższą. Zatem będziemy tu wędrować przez wieki poznając historię, która w polskich podręcznikach dla uczniów zapisana jest jednym zdaniem, a w podręcznikach ukraińskich jest jakoś zręcznie pomijana.
 
Przedstawiam tu głównie pamiątki polskie, jakie pozostały po minionych czasach. Nie unikam rozwijającej się tu od połowy XIX wieku kultury czeskiej oraz zaborcy rosyjskiego, które wywarły znaczny wpływ na kulturę Wołynia.

 

 

wolhynia 2004 - 2019

wolhynia@wolhynia.pl