Tomasz Oskar Sosnowski urodził się w 1810 roku w Nowomalinie.

W czasie powstania listopadowego służył jednak w armii carskiej.

 

wolhynia 2004 - 2019

wolhynia@wolhynia.pl