Dubno. Dom Tadeusza Czackiego gdzie 8.02.1813 roku dokonał żywota. Jeden z tych wielkich dla którego szkolnictwo polskie na Kresach było priorytetem. Współpracował z Hugonem Kołłątajem przy opracowaniu zasad funkcjonowania szkół wołyńskich. Podróżnik, który poszukiwał śladów po Koperniku. Listy Kopernika odkryte we Fromborku podarował księżnie Czartoryskiej. Do pobliskiego Krzemieńca gdzie w 1805 roku powstało słynne Gimnazjum Wołyńskie (Ateny Wołyńskie) sprowadzał najlepszych nauczycieli. (rysunki pochodzą z Tygodnika Ilustrowanego)

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Czacki

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl