Bastion Polesie. O umocnieniach wzdłuż rzeki Słucz słyszał nie jeden. W okolicy Sarn po obu stronach rzeki od 1921 roku zaczęto tworzyć linię umocnień. Prace nabrały tempa po skierowaniu w 1936 roku Junaków. Junackie Hufce Pracy pod nadzorem inżynierów i techników zbudowały znaczną ilość z przeszło 800 obiektów. Nie wszystkie były wyposażone i uzbrojone. Do wybuchu wojny jeszcze wielu urządzeń brakowało. Mimo to odcinki forteczne broniły się przeciwko najeźdźcy sowieckiemu parę dni. Po junakach niedaleko wioski Czudel pozostała pamiątka w postaci obelisku, który do dzisiaj głosi "KU CHWALE OJCZYZNY" 1937. O junakach po wojnie zapomniano i przekształcono w zupełnie inną organizację.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Junackie_hufce_pracy

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl