Zdołbunów k. Równego. Przez miasteczko przebiegał ważny szlak kolejowy do Kijowa zbudowany jeszcze pod koniec XIX wieku. W okresie międzywojennym stąd ruszał słynny ekspress do Warszawy. Tutaj przed wojną zaczynały się szerokie tory i była ważna stacja przeładunkowa (Zdołbunów-Szepetówka). W okresie pierwszej okupacji sowieckiej (1939-1941) ze Zdołbunowa ze względu na szerokie tory ruszały transporty na Syberię. W latach 90-tych XX w. znaleziono tu sztandar drużyn kolejarskich z 1939 roku.

wolhynia 2004 - 2019

wolhynia@wolhynia.pl