Wojutyn. Dzisiejsza wieś swoim ukształtowaniem niewiele się zmieniła przez ostatnich 200 lat. No może tylko tym, że w miejscu dworku jest obecnie gospodarstwo rolne dawniej w czasach sowieckich kołchoz. Tu urodził się Zygmunt Szczęsny Feliński, przyjaciel Juliusza Słowackiego w obecności którego skonał poeta. Duchowny, zesłaniec, arcybiskup Warszawy. Ogłoszony w 2009 roku świętym Kościoła Katolickiego. Tutaj zmarła po powrocie z Krzemieńca, jego matka, Ewa Felińska, która była przyjaciółką Salomei Słowackiej.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Szcz%C4%99sny_Feli%C5%84ski

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl