Książe Adam Czartoryski, ur. 14.01.1777. zm. 15.07.1860. Jeden z największych mężów stanu tamtych czasów. Za jego zasługą na Kresach rozwijało się polskie szkolnictwo na początku XIX wieku już pod zaborami. Powstaje w Wilnie Kuratorium. Jako doradca cara Rosji umiał przekonać go, że rozwijające szkolnictwo polskie przeniesie pożytek dla cesarstwa. Był inicjatorem wielu sławnych szkół na Kresach. W dawnym gnieździe rodowym, w zamku klewańskim także powstało Gimnazjum. Dopiero Powstanie Listopadowe spowodowało likwidację całego rozbudowanego systemu polskiej oświaty. Nauczyciele z Klewania znaleźli pracę w Rosyjskiej Imperialnej Szkole w Równem, które przejęło również zbiory i bibliotekę. Zasługi ks. Adama stanowią bardzo długą listę. Dzisiaj z dumą by można o tym mówić, lecz ukraiński przewodnik w Równem opowiada mi tylko o części rosyjskiej. Wymazuje się nas powoli z pamięci.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Jerzy_Czartoryski

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl