Krzemieniec. W wirydarzu krzemienieckiego kościoła licealnego w okresie międzywojennym stała figura Matki Boskiej. Przy figurze chętnie fotografowały się całe klasy i różne grupki osób. Pamiątki tego typu były bardzo modne w tamtych czasach. Zdjęcie te jednak ma szczególną historię. Dwie panny Orzechowskie a trzecia to siostra urodzonego podczas wojny Włodzimierza Nahornego. Nahorni mieszkali we wsi Hurbiszcze oddalonej 8 km. od Cumania w majątku Janusza Radziwiłła. Uciekli na Podlasie jeszcze w 1940 roku przez "zieloną granicę". Na stronie muzyka nie doczytałem o rodzinie na Wołyniu. Zatem pierwszy podaję tą sprawdzoną informację. "Niech mi dobry Bóg wybaczy ...". (w tle Góra Bony)

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl