Ołyka. Za kolegiatą ołycką znajdziecie mały kościółek katolicki pw. św. Piotra i św. Pawła z końca XV wieku. Piękny kościółek służy dzisiaj wiernym, a jest ich w całej Ołyce ze 30 dusz. Obok stoi potężna Kolegiata, niestety wymaga bardzo dużych nakładów. Kościółek ma jednak jedną z najstarszych pamiątek na Wołyniu . Po odsunięciu ławek oczom naszym ukaże się piaskowa tablica w języku polskim fundatora kościółka (jednego z Radziwiłłów)  z 1602 roku.

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl