parafia: HRUSZWICA historia:
 

Kościół parafialny pw. św. Wacława.

 

Dawniej kaplica drewniana z 1809 r. Nowy ko­ściół, murowany, zbudowany został przez Państwową Szkołę Rzemiosł Budowlanych w Krze­mieńcu w 1929 r. z ofiar parafian, pod administracją ks. Stanisława Jadczyka - miejscowe­go proboszcza. Poświęcenia świątyni dokonał w 1932 r. bp Adolf Szelążek. Parafia erygowana w 1927 r.

Ostatnim proboszczem był ks. Mikołaj Uroda; ur. w 1883 r., wyśw. w 1906 r., areszto­wany przez NKWD i wywieziony w okolice Archangielska, gdzie zmarł 11.07.1942 r.

W 1943 r. na terenie parafii banderowcy przeprowadzili zbiorowe mordy Polaków.

stan przed wojną: stan obecny:

W 1938 r. parafia liczyła 1176 wiernych

 

Należały do niej następujące miejscowości: Hruszwica, Diatkiewicze: Czeskie i Włościańskie; Grabina, Janiewicze, Janówka, Leontówka, Martynówka, Nowosiółki, Omelańszczyzna, Perediły, Płoska, Pokosy, Szpaków: Mały i Wielki.

 

Kaplice: drewniana z 1776 r. w Płosce i murowana z 1926 r. w Martynówce. Zarówno kaplice, jak i kościół obecnie nie istnieją. Zostały zniszczone po 1945 r.
Obecnie parafia nie istnieje
 
 
 
 
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl