Krzemieniec (Ukraina) - odrestaurowany nagrobek Agnieszki i Józefa Pitschmannów na Cmentarzu Tunickim. Józef Pitschmann (1758-1834) był cenionym malarzem-portre...cistą; od 1806 roku mieszkał na stałe w Krzemieńcu - prowadził tzw. szkołę rysunków w Liceum Krzemienieckim. Autor wizerunków m. in. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, cesarza Franciszka Józefa, Tadeusza Czackiego a także Salomei i Euzebiusza Słowackich, rodziców poety Juliusza Słowackiego. W okresie krzemienieckim namalował przeszło 150 obrazów. Były to  głównie portrety nauczycieli licealnych i ziemian z Wołynia. Jego zona Agnieszka z d. Baudouin (1776-1850) to córka znanego warszawskiego lekarza i literata Jeana Baudouin de Courtenay.

Inskrypcje: Na krzyżu : „TU / LEŻY / AGNISZKA Z BODUENÓW / PITSCHMAN / ZMAR / LA RO / 1850 / D: 16 MA / RCA MA / IAC L.74”. Na metalowej tabliczce z przodu płyty nagrobnej napis w językach ukraińskim i polskim: „ Ś†P / JÓZEF PITSCHMANN / 1758-1834 / wybitny malarz / Profesor Liceum Krzemienieckiego”

Portret Józefa Pitschmanna (wg Jana Feliksa Piwarskiego) w: August Sokołowski, Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane, t.1, Warszawa, 1904, s.248.

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl