Dederkały Wielkie. Miejsce urodzenia Hugo Kołłątaja w 1750 roku. Kilka lat wcześniej sprowadzono do Dederkał Zakon Reformatów. Po kasacie zakonu w 1803 roku przeniesiono tu Zakon Bazylianów z Krzemieńca. Kołłątajowie sprzedali majątek i wyprowadzili się z Dederkał jeszcze za młodości Hugona. Pod koniec żywota Kołłątaj wrócił na Wołyń. Nie dane mu było jednak wrócić do Dederkał. W latach 1803-1805 razem z Tadeuszem Czackim wymieniali poglądy co do kształtu Gimnazjum Wołyńskiego w Krzemieńcu. 21 marca 1803 roku musiał złożyć przysięgę na ręce hr. Tarnowskiego w Krzemieńcu. Nie uchroniło go to od nowej niewoli moskiewskiej, której doświadczył w 1807 roku. Ostatecznie zwolniony w 1809 roku. Zmarł w Warszawie 28.02.1812 roku i pochowany na Powązkach. Jednak już kilka lat później zapomniano o grobie a jego odszukanie po wielu latach stało się wręcz niemożliwe.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ko%C5%82%C5%82%C4%85taj

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl