Wśród wielu książek i pism "Dziennik Wileński" cenię sobie najbardziej. Wydawany w Wilnie od kwietnia 1805 roku dziennik był miesięcznikiem redagowanym przez Jędrzeja Śniadeckiego i księdza Stanisława Jundziła. Ci dwaj panowie wnieśli ogromny wkład nie tylko do polskiej, ale i europejskiej nauki. Wydawanie "Dziennika Wileńskiego" nie było przypadkowe. W tym czasie szkolnictwo polskie zyskało autonomię która rozciągała się nie tylko na Litwę ale i na Ruś. Powstawało wiele nowych szkół na Wołyniu i Podolu, które dawały podwaliny nauce polskiej przyszłych czasów. Pismo już po dwóch latach miało swój poważny kryzys. Wychodziło nieregularnie prawie do Powstania Listopadowego w różnych odmianach. Ponowione w latach 20-tych XX w. nie pełniło już tej pierwotnej roli. Poniżej pierwszy numer.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl