Wiśniowiec. Gniazdo rodowe Korybut-Wiśniowieckich. Na początku XVIII wieku zamek przebudowano w rezydencję pałacową, która możemy podziwiać dzisiaj. Za pałacem powstał piękny park, którego częściowe założenia przetrwały do naszych czasów. Przy cerkwi obok pałacu są pochowani rodzice Jeremiego Wiśniowieckiego. Sam Jeremi często przebywał w Wiśniowcu chociaż tu się nie urodził. Rezydencja w połowie XVIII wieku została kupiona przez Mnischów, potem trafiła do Platerów. Przebywał tu m. in. Honore d'Balzak. Jeszcze przed pierwszą wojną światową przeznaczono pałac na szkołę. Szkoła była tu też w okresie międzywojennym. Pałac obecnie ciągle jest restaurowany i częściowo znajdują się tu różne instytucje oraz małe muzeum.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C5%9Bniowiec

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl