Wołczeck (Polesie Wołyńskie).

Niewielka wioska oddalona kilka kilometrów od Kostiuchnówki. Tutaj legioniści polscy w 1915 roku toczyli ciężkie boje z Rosjanami o Ceglane Wzgórza. Na wzgórzu na skraju rozciągniętej wioski wykorzystano miejscowy cmentarz prawosławny gdzie chowano setki poległych w bojach żołnierzy. Chowano tu też żołnierzy polskich po szturmie na Polską Górę. Znaleźli tu miejsce żołnierze innych armii.  Po I wojnie światowej niemal zapomniano o tych legionowym cmentarzu. Dopiero powołany w Łucku komitet po 10 latach po I-wszej wojnie przy pomocy Ministerstwa Robót Publicznych zaczął odnawiać miejsca walk legionowych. W naszej świadomości narodowej po drugiej wojnie światowej starano się o tych miejscach nie mówić, przez co i dzisiaj mamy z tym problem. Jednym z najbardziej wymownych obrazów jest akwarela Leona Wyczółkowskiego przestawiająca drewniane krzyże pod sosnami. Dzisiaj teren wojskowej kwatery ogranicza się do jednej alei.

wolhynia 2004 - 2019

wolhynia@wolhynia.pl