Białokrynica. Dawne koszary 12 Pułku Ułanów Podolskich w okresie międzywojennym. Dawna cerkiew została przerobiona na kościół garnizonowy. Dzisiaj służy znów jako cerkiew. Same koszary od lat opuszczone. Kompleks budynków popada w ruinę. Tylko zdjęcia z dawnych czasów przypominają o świetności. Co stało się z pułkowym sztandarem we wrześniu 1939 roku?

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/12_Pu%C5%82k_U%C5%82an%C3%B3w_Podolskich

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl