Klesów. Polesie Wołyńskie. Niedaleko Sarn. Już na początku XX wieku prowadzono tu wydobycie płytko zalegającego granitu metodą odkrywkową. Sama miejscowość była mała i rozrastała się z wraz przybywającymi robotnikami. Na początku lat 20-tych powstała tu drewniana kaplica która zachowała się do dzisiaj. Różne były jej losy. Jeszcze przed wojną obok kaplicy wylano fundamety pod kościół murowany. Jednak wojna przerwała prace. Po wojnie kaplicę zamieniono na dom kultury, a fundamenty wykorzystał miejscowy zakład naprawczy. W 1992 kaplicą zwrócono katolikom.

wolhynia 2004 - 2020

wolhynia@wolhynia.pl