Ze wzruszeniem informuję że otrzymałem dzisiaj pierwszy numer "Wołyń Bliżej" z lutego 1994 roku. Głównym redaktorem przez 21 lat był Pan Józef Łukasiewicz, który mi ten numer przesłał. Kwartalnik łączył wielu Wołyniaków z całego świata. Publikowało w nim bardzo dużo osób m. in kilku członków mojej rodziny. Ogółem ukazało się 83 numery. Niestety czas zrobił swoje. Dziś już wielu autorów nie ma wśród nas, ale pozostało bardzo dużo wspomnień drukowanych o starym Polskim Wołyniu.

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl