Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej i św. Marii Magdaleny. Pierwszy kościół, drew­niany został wzniesiony w 1615 r. przez księcia Janusza Ostrogskiego - kasztelana kra­kowskiego. W aktach synodu łuckiego z 1726 r. wymieniony jest wśród kościołów zniszczo­nych. W1753 r. nową świątynię ufundował i wyposażył: Karol Niemierzyc z żoną Antoniną z Jełowickich. Rok później została utworzona parafia, wcześniej była to filia parafii Stepań.
W 1804 r. staraniem Tadeusza Podhorodeńskiego została wybudowana nowa, muro­wana świątynia w stylu empirowym.
W 1938 r. parafia liczyła 3536 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Derażne, Aleksandrówka, Anielówka (Rudyca), Balarka, Berezówka (Zabrody), Biczal, Borówka, Bychów, Czudwy, Czudewski fut., (Hłuboczek), Dąbrowa, Dąbrówka, Debryca, Dermanka (Krągłe Błoto), Diuksyn, Diuksyn Nowy, Gaj, Gorzelnia, (Henrieta, Zygmun- tówka), Jaminiec, Jaroszówka, Jełowica, Józefin, Krugi, Krzyżyk, Leśny Dwór, Makarówka (Witalisówka), Marianówka, Maryków, Michałówka, Mieżanka, Olchówka, Ołyczka, Ostrów, Pendyki, Perełysianka, Pieńki, Polanówka, Postójno, Radomianka, Smolarnia, Smolijów, Skregietówka, Tomaszów (Zawiercze), Trojanówka, Uhliszcze, Wereczówka, Wydymer, Zabara, Zaderażka, Zwierzyniec, Zwiżdże, Żobryń, Żyłża.
Ostatnim proboszczem był ks. Michał Dąbrowski; ur. w 1905 r., wyśw. w 1933 r.; na skutek donosu nacjonalistów ukraińskich rozstrzelany przez Niemców 1.7.04.1942 r. w lesie pod Kostopolem. W 1943 r. z rąk banderowców zginęło kilkuset parafian.
Obecnie w kościele ograbionym i częściowo przebudowanym urządzone jest kino i klub.
W 1939 r. parafianie wybudowali drewnianą kaplicę w Perełysiance. Została zniszczo­na w nie znanych okolicznościach.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl