Kościół na uroczysku "Karłowszyzna" pw. Najświętszej Marii Panny, ukończony w 1937 roku. Od podstaw budowane osady po wojnie z Sowietami na byłym poligonie w pobliżu Szubkowa nad Horyniem z podziałem na: Osadę Krechowiecką, Osadę Bojanówka, Osada Jazłowiecka oraz Osada Hallerowo. Były to osady zamieszkałe przez osadników wojskowych na ziemi nadanej na Kresach po 17.12.1920 roku. Była to polityka państwa polskiego mająca na celu przyspieszenie asymilacji z przeważającą ludnością pochodzenia ukraińskiego oraz szybkiej gotowości tej grupy społecznej do obronności ojczyzny. Wielu osadników jednak nie wytrzymywało trudów nowo budujących się osiedli i przenosiło się jednak do miasta. Sytuacja uległa pogorszeniu po wejściu Sowietów we wrześniu 1939 roku. Osadnicy wojskowi jako grupa potencjalnych rezerwistów była pierwsza na celowniku władz sowieckich. Antagonizmy narastały również wśród ukraińskiej ludności wiejskiej. Już w lutym 1940 w pierwszych transportach na Syberię osadnicy stanowili dużą grupę. Kościół rozebrała na budulec okoliczna ludność ukraińska z Szubkowa. Właściwie po 1945 roku osady już nie istniały. Epilog: Wiekszość osadników znalazło się w 1940 i 1941 na Syberii. Niektórzy zginęli w sowieckiech więzieniach i w drodze na robory do pasiołków skazani na wiele lat ciężkich robót. Właściwie możemy mówić i dewastacji i grabieżach już w 1941 roku. Kilka osób jak Janina Smogorzewska z Londynu w latach 90-tych próbowały bezskutecznie szukać dawnych śladów osad. Istniały jeszcze resztki cmentarza.

 

http://www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=100:karlowszczyzna-parafia&catid=25&Itemid=134

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl