Młynów. k. Dubna
Posiadłość nadana jeszcze w XV wieku przez Aleksandra Jagielończyka Moskwicinowi Bobrowi. Zygmunt I w przywileju skierowanym do ks. Ostrogskiego nadał przywilejem dobra młynowskie Montowtowiczowi.
Ok. 1566 został Młynów wykupiony przez Wiśniowieckich i trafił jako posag Katarzyny Wiśniowieckiej do Hrehorego Chodkiewicza. Od tego czasu Młynów w posiadaniu rodu Chodkiewiczów był do 1939 roku. Jeszcze w XVIII wieku wieś była liczona na 41 dymów. Wtedy to Ludwika Chodkiewiczowa wdowa po Janie Mikołaju postanawia wybudować pałac nad brzegiem rzeki Ikwy z dużym parkiem przy pałacu. Prace nad budową prowadzi jeszcze jej syn Aleksander Chodkiewicz, znany chemik, generał i senator Królestwa Polskiego. Prace wykończeniowe trwały jeszcze do powstania listopadowego. Narosło wiele legend o posiadłości.
Do naszych czasów przetrwała oficyna pałacowa oraz resztki templum (budynku gdzie Aleksander Chodkiewicz prowadził swoje chemiczne badania). Zachowało się kilka budynków gospodarczych. Zniszczony w 1919 roku pałac nie został odrestaurowany do wybuchu II wojny światowej. Następnie został rozebrany. Część parku zachowała swój kształt. Oficyna obecnie służy jako muzeum. W parku możemy znaleźć górę Kościuszki (mały wzgórek), gdzie przed kilkunastoma laty pojawił się znowu krzyż.

wolhynia 2004 - 2017

wolhynia@wolhynia.pl