Maciejów. Dawna rezydencja Miączyńskich.
Położony w dawnej ziemi chełmskiej. Na trasie do Kowla.
Wieś istniała tu już w XIV wieku pod nazwą Łuków. W 1557 nadana Stanisławowi Maciejewskiemu za zasługi. Przywilej ten pozwalał na zmianę nazwy na Maciejów. Nadał w Warszawie ten przywilej sam król Zygmunt August. Pozwalał na budowę zamku warownego co jeszcze w XVI wieku uczyniono. Budowę oparto o wały ziemne i sztuczną fosę zasilaną małą pobliską rzeczką. Maciejów w krótkim czasie... został sprzedany Wiśniowieckim a później trafił w ręce Sapiehów. W 1680 roku kupił miasteczko wraz z przyległościami Atanazy Miączyński późniejszy wojewoda wołyński (uczestnik odsieczy wiedeńskiej). Prawnuk wojewody przebudowuje pod koniec XVIII wieku zamek w rezydencję pałacową, która w dużej części zachowała się do dziś. Ze starego zamku pozostawiono fosę okalającą pałac. W rękach Miączyńskich Maciejów pozostał do 1903 roku kiedy to mocno zadłużony majątek sprzedał Ksawery Franciszek Miączyński dla seminarium prawosławnego.
W okresie międzywojennym ulokowano w pałacu zakon żeński Sióstr Niepokalanek. Po wojnie pałac Rosjanie dostosowali na potrzeby służby zdrowia. Do dzisiaj pełni funkcję sanatorium przeciwgruźliczego. Sama miejscowość została po wojnie przemianowana do pierwotnej nazwy. (Łuków)

wolhynia 2004 - 2018

wolhynia@wolhynia.pl