Parafia Aleksandria (Dekanat Rówieński)
Historia
 
Kościół parafialny pw. Zaślubin Najświętszej Marii Panny.
 
Pierwszy kościół, drewnia­ny został wzniesiony w XVII w.; zniszczony przez Kozaków w 2 poł. XVII w. Na jego miej­scu został wybudowany w 1675 r. i uposażony nowy, również drewniany, kościół, ufundo­wany przez Kazimierza Szyszkowskiego - oficjała bracławskiego i prepozyta rówieńskiego. Wtedy też została erygowana parafia. W 1757 r. został dodatkowo uposażony przez Stani­sława Lubomirskiego - podstolego koronnego. Świątynia ta spłonęła 23.01.1792 r. w wyni­ku pożaru. Nowy kościół-kaplicę wzniósł ze składek wiernych w 1792 r. ks. Franciszek Woyna Orański.
W latach 1861-1862 został wybudowany nowy, murowany kościół, fundacji Kazimierza księcia Lubomirskiego, Cieciszowskiego z Zaborola, Franciszka Ksawerego Biskupskiego z Żytynia i Aleksandra księcia Czartoryskiego z Podłużnego i Klewania.
W 1936 r. został, odrestaurowany przez ks. Stanisława Jadczyka.
 
Ostatnim proboszczem był ks. Władysław Kossarzecki; ur. w 1904 r., wyśw. w 1928 r., zm. w 1955 r.
W 1943 r. na terenie parafii miały miejsce zbiorowe mordy ludności polskiej przez UPA.

Kościół został zdewastowany i zniszczony po 1945 r.

Stan przed wojną
Stan obecny
Należały do niej następujące miejscowości:
Aleksandria, Aleksandrówka, Andrzejówka, Balarka (Józefówka), Biczal, Buhryński Maj­dan, Czerpasznik, Hłażowa, Hłażowski Majdan, Hromaki, Janówka, Kamienna Góra, Kar­czemka, Koptowicze, Kotów, Koźlin, Koźliński Majdan, Kustyń, Lubomirka: Nowa i Sta­ra; Marianówka, Marynin, Medków, Nakoty, Natalia, Nowa Lubomirka, Nowy Majdan, Pawłówka, Peresyta, Puchawa, Remel, Rubcze, Siergiejówka, Siemiawa, Sołomka, Średnia Sołomka, Stanisławówka, Stara Lubomirka, Światie, Sytnica, Szlachecki fut., Trosteniec, Wołoszki, Zaborol.
 

W 1938 r. parafia liczyła 3538 wiernych.

Obecnie w kościele jest urządzona biblio­teka.
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl