Kojsiewicz

W 05.02.1854 ogłoszenie przedpłaty na 25 tomów dzieł ks. Hugona Kołłątaja

 

X. Hugona Kołłątaja korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim, wizytatorem nadzwyczajnym szkól w guberniach wołyńskiéj, podolskiéj i kijowskiéj, przedsięwzięta w celu urządzenia instytutów naukowych i pomnożenia oświécenia publicznego w trzech rzeczonych guberniach - Hugo Kołłątaj

 

X. Hugona Kołłątaja Rozbiór krytyczny zasad historyi o początkach rodu ludzkiego - Hugo Kołłątaj

 

wolhynia 2004 - 2019

wolhynia@wolhynia.pl