Parafia Historia:
 

Kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła.

 

Parafia erygowana w 1920 r. Od 1908 r. był tu kościół filialny, wybudowany staraniem wiernych i ks. Józefa Izbińskiego - proboszcza Tajkur. Kościół w obecnym kształcie zaczęto budować w 1928 r. Zasadnicze prace ukończono w 1938 r. pod administracją ks. Aleksandra Siennickiego; ur. w 1880 r. wyśw. w 1911 r. zm. w 1970 r.

Stan przed wojną Stan obecny
W 1938 r. parafia liczyła 4700 wiernych
Należały do niej następujące miejscowości:
Zdołbunów, Aresztów, Bogdaszów, Dziadów, Glińsk, Hrynowszczyzna, Ilpin, Kamieniucha, Kornin, Korszów, Koszatów, Kruty Brzeg, Kudryń, Kwasiłów, Lidawka: Czeska i Wło­ściańska; Mylsk: Nowy i Stary; Nasienna, Piatyhory, Słoweńszczyzna, Staszycowo, Strzelce Wielkie, Ujeźdźce: Czeskie i Ruskie; Urwenna, Zacerkowie, Zahoroszcz, Zdołbica, Zo­fiówka.
 
Kaplica na cmentarzu; obecnie w ruinie.
 
Cmentarz parafialny znajduje się ok. 1 km od kościoła. Zachowało się sporo grobów z płytami i napisami w języku polskim, a także czeskim i niemieckim. Częściowo uległo zni­szczeniu ogrodzenie, wybudowane przez parafię przed wojną. W kaplicy cmentarnej bra­kuje drzwi. W środkowej części cmentarza znajduje się grób żołnierzy, którzy zginęli w czasie walk z bolszewikami w 1920 roku
Po wojnie dojeżdżał z Równego o. Serafin Kaszuba, który odprawiał nabożeństwa, udzie­lał sakramentów. W 1960 r. kościół został zamknięty. Do fasady budowli dobudowano sklep meblowy. Wierni zbierali się nadal na nabożeństwach w kilku domach. Przyjeżdżali do nich z posługą duszpasterską różni księża, m.in. ze Lwowa, Połonnego, a nawet z Wilna. Na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy ustała walka z wiarą, nie od razu zorganizowała się wspólnota wiernych. Zdołbunowscy ka­tolicy jeździli na Mszę św. do Równego.
Niemal nikt nie myślał, że i tu będzie od­dany kościół. Dzięki staraniom ks. Anto­niego Andruszczyszyna i ks. Władysława Czajki w Boże Narodzenie 1991 roku ze­zwolono w kościele odprawić świąteczną li­turgię. Niebawem kościół został zwrócony wiernym. Dwa razy na miesiąc przyjeżdżał tutaj odprawiać niedzielne nabożeństwa ks. Władysław Czajka, wówczas jeszcze z Ostroga.
W latach 1992-1995 proboszczem parafii zdołbunowskiej był ks. Witold Józef Kowalow, u którego wikariuszami byli ks. Marcin Strachanowski  w latach 1993-1994, a od 1994 ks. Andrzej Ścisłowicz, który w roku 1995 został kolejnym proboszczem. Dojeżdżają tutaj także siostry ze Zgromadznia Opatrzności Bożej z Ostroga.
Dłuższy czas parafianie zdołbunowscy musieli zachodzić do swojej świątyni przez zakrystię. Rówieńska firma „Mebel” nie chciała zlikwidować sklepu, dobudowane­go do fasady. Wreszcie za pozwoleniem miejscowej władzy zrobili to sami parafianie.
Obecnie prowadzony jest remont ko­ścioła. Zakończono jego tynkowanie we­wnątrz. było na początku nie było podłogi, brakowało wyposażenia: ołtarza, organów, ławek itd. Równolegle trwa remont plebanii, domu parafialnego, który w 1993 roku zwrócono wspólnocie po dwuletnich staraniach.
Na codzienną Mszę św. przychodzi około 15 osób, a w niedzielę ok. 100. Szczególnie podniosłym przeżyciem dla parafian była wizyta metropolity lwowskiego, abpa Mariana Jaworskiego, która miała miejsce w dniu 25 czerwca 1995 roku. W czasie uroczystej Mszy św. z rąk Pasterza Kościoła Lwowskiego przyjęło posługę lektora oraz 4 chłopców z miejscowej parafii i jednewgo mężczyzny z Ostroga. Po Mszy św. abp M. Jaworski poświęcił budynek plebanii, której remont ciągle trwa.
 
Na remont ciągle brakuje pieniędzy.
 

ks. Andrzej Ścisłowicz

Podczerwone 88, 34-470 Czarny Dunajec

Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu

ul. Rynek 19, 34-470 Cz. Dunajec

nr konta 02 8792 0008 0001 0005 3631 0001

 
źródło:

- L. Popek "Świątynie Wołynia"

- W. Kowalow (informacje e-mail)

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl