Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca. Kościół barokowy z 1710 r. został wybudowany staraniem Wawrzyńca Pepłowskiego - wojewody podolskiego. Jest to świątynia jednonawowa, z ciekawą absydą i dwiema bocznymi kaplicami. W kościele znajdowały się portrety fundatora kościoła i biskupa Czołhańskiego. Zabytkowy też był budynek plebanii z XVI-XVII w.
W 1938 r. parafia liczyła 1160 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Tajkury, Buhryn, Glinki, Hłupanin, Iwaczków, Kałodenka, Kopytków, Marianówka, Miatyn, Michałówka, Nowosiółki, Nowostawce, Podliski, Porozów, Posiahwa, Pruski, Uholce, Zakrzewszczyzna.
Ostatnim proboszczem był ks. Walerian Głowacz; ur. w 1909 r., wyśw. w 1934 r., zm. po 1975 r. W 1943 r. tereny parafii były miejscem okrut­nych rzezi ludności polskiej przez banderowców. Przy okolicznych drogach znajdowały się sta­re kapliczki - figury: św. Antoniego przy drodze do Nowomylska, św. Wojciecha przy drodze do Posiahwy, przy drodze do Nowosiółek zachowała się tylko figura św. Jana i św. Stanisława przy drodze do Równego.
Kościół zachował się, ale systematycznie ni­szczeje i popada w ruinę. Brakuje dachu. Na murach rosną drzewa. Zniszczeniu ulega wieża. Zachowała się dzwonnica (bez dzwonów) i ogro­dzenie. W latach wcześniejszych kościół wykorzystywany był jako skład zboża (decyzją z 15.04.1952 r. rady rejonowej) i muzeum ateizmu (decyzją nr 193 z 14.02.1953 r.). W 1979 r. służył jako magazyn gospodarczy miejscowego kołchozu im. Kirowa. Cmentarz parafialny jest dewastowany i niszczony. Zachowało się na nim dużo kamien­nych nagrobków z czytelnymi inskrypcjami w języku polskim. Na części cmentarza miej­scowa ludność wypasa krowy i kozy. Kaplica cmentarna jest również w ruinie. W 1993 r. runęło sklepienie i zostały zawalo­ne mury.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl