Kościół pw. św. Trójcy. Pierwszą kaplicę i klasztor drewniany przeznaczony dla oo. Kapucynów wzniósł w latach 1747-1769 książę Janusz Sanguszko - wojewoda wołyński i Samuel Łubkowski - starosta taborcki. Oprócz ww. znaczne dotacje na konwent przezna­czył Feliks Canutus Maliński - dziedzic Nowomalinia. Kościół konsekrował w 1778 r. bp Franciszek Komornicki - sufragan łucki. Klasztor w Ostrogu znany na całym Wołyniu z apteki, z której bezpłatnie rozdawano lekarstwa ubogim. W okresie epidemii i głodu ka­pucyni opiekowali się chorymi, nie robiąc różnic pomiędzy katolikami i prawosławnymi. Obca ręka, po upadku powstania listopadowego, w 1832 roku skasowała klasztor i zamie­niła go na więzienie. W 1876 r. kościół przysposobiono na cerkiew prawosławną, a kla­sztor przekazano Bractwu św. Cyryla i Metodego, założonemu przez hr. Błudową. Kościół Kapucynów na zawsze utracił wówczas cały swój barokowy wystrój. W latach międzywo­jennych XX wieku w klasztorze mieściło się seminarium nauczycielskie, a cerkiew w 1931 roku zamieniono na szkolną kaplicę katolicką. Kapucyni powrócili do Ostroga 13 sierpnia 1939 r., skąd znowu ich wygnano 17 września tegoż roku... Wówczas to objęli parafię w Ożeninie. Do Ostroga znów powrócili w roku 1941. W styczniu 1944 r. klasztor Kapucy­nów razem z budynkami seminarium nauczycielskiego i więzienia był punktem oporu pol­skiej samoobrony, którą dowodził o. Remigiusz Kranc. Obrońcy Ostroga, Ożenina i Witoldówki: o. Remigiusz Kranc (ur. w 1910 r., zm. w 1977 r.) i o. Gabriel Banaś (ur. w 1890 r., wyśw. w 1914 r., zm. w 1953 r .) na zawsze pozostaną w pamięci polskich mieszkańców tych okolic. Jednak w 1945 r. kapucyni znów musieli opuścić Ostróg i Ożenin. Pozostał jedynie o. Serafin Kaszuba. Ojcowie kapucyni z Krakowa co roku odwiedzają parafię w Ostrogu - czyni to zwłaszcza o. Józef Marecki, wicepostulator Sprawy Kanonizacyjnej Sługi Bożego o. Serafina Kaszuby.

W kościele Kapucynów w latach powojennych mieściła się sala sportowa miejscowej Szkoły Średniej (podstawowej) Nr 4. W roku 1995 wnętrze kościoła przerobiono na salę koncertową. Parafia katolicka proponowała zrobić tam kaplicę międzywyznaniową - co nie zostało przyjęte.

Budynki dawnego klasztoru Kapucynów w okresie powojennym były częścią zabudo­wań miejscowej Szkoły Średniej (podstawowej) Nr 4. Obecnie (od 1994 roku) nadal służą oświacie, wchodząc w skład kompleksu budynków, w jakich znajduje się Wyższe Kolegium Ostrogskie - zakład naukowy, który jest filią Kijowsko-Mohylańskiej Akademii.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl