Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny, murowany. Zo­stał zbudowany ze składek wiernych w 1924 r. pod administracją ks. Teofila Adamczuka - miejscowego proboszcza.
W 1938 r. parafia liczyła 1680 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Noworodczyce, Andruszówka, Batkowce, Bołotkowce, Chiniówka, Daniłówka, Dąbrówka (Lachów), Eliaszówka, Kamyki, Kudryń, Peremorówka, Podczapki, Possywa, Teremno, Wilia, Zakoty.
W 1939 r. proboszczem był ks. Błażej Wolanin (ur. w 1907 r., wyśw. w 1933 r., zm. po 1975 r.), który opuścił parafię na początku wojny. Po nim administratorem parafii został o. Honorat Jedliński (OFM Cap.); ur. w 1869 r., wyśw. w 1895 r., zm. w 1952 r., który bro­nił ludność polską przed szykanami obcych władz okupacyjnych i banderowców. Usunięty z plebanii już w 1939 r., zamieszkiwał w domu jednego z parafian do 1943 r. Leczył wszyst­kich bez względu na narodowość i wyznanie. Banderowcy chcąc zadać więcej cierpień sę­dziwemu kapłanowi, powiesili go za nogi u żyrandola w kościele. Rano uratowli go para­fianie. Po opuszczeniu parafii przez Polaków o. Jedliński objął drugą z kolei parafię Mizocz (30 km od Ostroga), która znajdowała się w punkcie najbardziej zagrożonym przez UPA. Po kilku krwawych napadach uzyskał u władz niemieckich przydział kilku wagonów kole­jowych i polskich policjantów dla ochrony ludności polskiej. Wraz z wiernymi wyjechał na ziemie odzyskane.
Kościół został zdewastowany i całkowicie zniszczony przez banderowców w 1943 lub 1944 r. Na jego miejscu znajduje się obecnie śmietnik. W budynku plebanii mieszka osoba prywatna. Naprzeciw plebanii była kaplica, po której również nie ma śladu. Prawdopo­dobnie została całkowicie zniszczona przez upowców w tym samym czasie co i kościół.
Cmentarz parafialny jest zdewastowany i zarośnięty. Brak nagrobków kamiennych. Obecnie jest centralną częścią cmentarza prawosławnego.
Przy miejscowej cerkwi w dzwonnicy wisi dzwon z następującym tekstem:
 
NA PAMIĄT­KĘ 10-LECIA WSKRZESZENIA POLSKI KU
CZCI PIERWSZEGO MARSZAŁKA POL­SKI
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
„JÓZEF’’
R. P. 1931
ODLEWNIA DZWONÓW L. FELCZYŃSKIEGO I SKI W PRZEMYŚLU.
 
Ponadto na dzwonie odlane są podobizny św. Józefa z Dzieciątkiem i Józefa Piłsudskiego. Dzwon ten był wcześniej przy kościele katolickim w Noworodczycach.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl