Kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena. Początkowo był to kościół filialny para­fii Ostróg. Parafia powstała w 1920 r. Kościół murowany, w stylu empirowym, został wybu­dowany w 1759 r., staraniem generała Krzysztofa Dunin-Karwickiego. Dokończył budowę jego syn Kazimierz, po 1830 r. Fronton ozdobiony był 6-kolumnowym portykiem. Przy bocz­nych ołtarzach znajdowały się dwa duże obrazy nieznanego autora, przedstawiające mę­czeństwo św. Wawrzyńca. Była także kopia portretu fundatora kościoła w mundurze gene­ralskim, namalowanego przez Bacciarellego. W kościele znajdowało się także kilka nowszych epitafiów marmurowych, a wśród nich księżny Jadwigi Lubomirskiej z Dermania od wiernych przyjaciół. Latem 1943 roku był tu ośrodek samoobrony polskiej, liczący około 30 uzbrojonych ludzi, który w sierpniu tegoż roku został rozbity przez UPA. Zosta­ło zamordowanych wówczas ponad 100 osób narodowości polskiej.
W 1938 r. parafia liczyła 1604 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Mizocz, Białaszówka, Bodaki, Borszczówka: Czeska i Ruska; Buderaż, Budki Kudryńskie, Buszcza, Curków, Czerniawka, Dermań, Hulcza: Czeska i Włościańska; Jeziorno, Kunin, Libiedzie, Mizoczek, Mosty, Moszczanica: Mała i Wielka; Nadzieja, Nowy Świat, Piotrkowszczyzna, Piwcze, Spasów, Stubło, Stupno, Sujmy, Sułtanówka, Świate, Wolica, Zale­sie, Załuże, Zamłynie, Zastawie.
Ostatnim proboszczem był ks. Lucjan Krajewski; ur.1875 r., wyśw. w 1898 r., zginął w czasie powstania warszawskiego 31.08.1944 r. Kaplice prywatne: w Buderażu i Hulczy - zniszczone prawdopodobnie po 1944 r. Budynek kościelny ocalał. Przedzielony jest stropem na 2 piętra: na dole znajduje się biblioteka, na górze - sala kinowa. Budynek jest zagrzybiony; dach wymaga remontu. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne są zniszczone. Brak wyposażenia kościelnego, brak parkanu. Obok kościoła stoi budynek plebanii zamieniony na dom pioniera. Obecnie znajduje się w nim „dom ucznia i młodzieży”. Także wymaga remontu.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl