Kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, drewniany. Został zbudowany w 1927 r. ze składek parafian i staraniem żołnierzy Korpusu Ochrony Pograni­cza. Parafia powstała w 1928 r.
W 1938 r. liczyła 1139 wiernych i należały do niej następujące miejscowości. Hłuboczek, Baranówka, Boczanica, Borszczówka, Bucharów, Chrenów, Duliby, Góra, Kuraż, Kurozwany, Majków, Marianówka, Michałowce, Milatyn, Moszczanica, Paszuki, Rusywel, Sad­ki, Sijańce, Symonów, Tesów, Wołoskowce, Zawizów, Żawrów.
Ostatnim proboszczem był ks. Dominik Milewski, kapelan partyzantów; ur. w 1898 r., wyśw. w 1929 r., zm. po 1975 r.
Kaplica drewniana z XVII w. w Milatynie, zniszczona w latach czterdziestych.
Na miejscu kościoła znajduje się plac przy drodze i strefa ochronna wieży ciśnieniowej. Po budynku kościoła nie ma żadnych śladów. Został zniszczony w latach czterdziestych, podobnie jak kaplica w Milatynie, w bliżej nie znanych okolicznościach.
Zachował się cmentarz parafialny, zdewastowany, porośnięty lasem. Kilka nagrobków posiada czytelne inskrypcje w języku polskim.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl