Parafia została utworzona w 1939 r. z podziału parafii Tajkury. W 1941 r. obsługiwał ją proboszcz z Tajkur - ks. Walerian Głowacz; ur. w 1909 r., wyśw. w 1934 r., zm. po 1975 r.
Parafia nie miała własnej świątyni. Dnia 9.07.1939 r. ks. infułat Teofil Skalski poświęcił kamień węgielny pod jej budowę. Wybuch wojny przeszkodził dalszym pracom. Brak jest informacji o losach wiernych.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl