Parafia została utworzona w 1938 r. z podziału parafii łuckiej i torczyńskiej. Rolę kościoła parafialnego pełniła kaplica dworska fundacji Podhorodeńskich. W 1939 r. para­fianie rozpoczęli budowę kościoła (Antonówka Szepelska) jednak z powodu wybuchu wojny budowy nigdy nie ukończono. Parafia do końca nie była obsadzona.
W 1943 r. na terenie parafii miały miejsce masowe mordy Polaków przez UPA. Kapli­ca dworska oraz zręby nowo budowanej świątyni zostały zniszczone w bliżej nie znanych okolicznościach (prawdopodobnie po 1945 r.).

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl