Kościół parafialny zastępowała drewniana kaplica, wybudowana w 1937 r. W tym roku też erygowana była parafia. W1938 r. został wykonany przez Tadeusza Karasińskiego pro­jekt nowego, murowanego kościoła. W przededniu wybuchu II wojny światowej bp Adolf Szelążek poświęcił kamień węgielny pod budowę tej świątyni. Dalsze prace budowlane zo­stały przerwane na skutek wojny.
W 1938 r. parafia liczyła 1200 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Poddębce, Armatniów, Belweder, Boruchów, Botyń, Bronisławówka, Brzezina, Cezaryn, Harażdża, Kopcze: Czeskie i Ruskie; Łyszcze, Mapianówka, Romanów, Różanka, Sinia­ków, Tomaszówka, Wiszniów, Worotniów, Zacisze, Zwierów.
Ostatnim proboszczem był ks. Stanisław Dydek (Dymiński); ur. w 1907 r., wyśw., 1939 r., zm. w 1965 r.
W 1943 r. banderowcy dokonali na terenie parafii masowych mordów Polaków. Wtedy też spalili kaplicę (wrzesień - październik 1943 r.).
Kaplica dworska w stylu renesansowo-barokowym, murowana w Worotniowie, zniszczo­na w bliżej nie znanych okolicznościach.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl