Kościół murowany pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Został wybudowany w 1550 r. przez Piotra Montygerdowicza „Białego”. W czasie, gdy Radziwiłłowie wyznawali prote­stantyzm, służył przez jakiś czas jako zbór kalwiński.
W 1920 r. został zdewastowany przez bolszewików i pozostał w ruinie. Odrestaurowa­ny w okresie międzywojennym. Nabożeństwa w nim były odprawiane zaledwie kilka razy do roku.
W 1992 r. został przekazany Kościołowi rzymskokatolickiemu w stanie kompletnej ru­iny. Staraniem księży: prałata Ludwika Kamilewskiego - dziekana łuckiego i Marka Gmi­trzuka oraz stowarzyszenia „Wspólnota Polska” kościół ten został całkowicie odrestauro­wany.
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl