Kościół parafialny murowany pw. św. Macieja Apostoła. Został wybudowany i uposa­żony w latach 1612-1618 dzięki staraniom Macieja Stępkowskiego, cześnika wołyńskiego. W1802 r. został poszerzony sumptem Antoniego Sobolewskiego i Jana Majewskiego. Kon­sekrowany w 1808 r. przez bpa Józefa Podhorodeńskiego.
W 1938 r. parafia liczyła 3033 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Nieśwież, Anatolia, Ceperów, Czarnków, Dziadowiec, Gródek, Horodyszcze, Hryhorowicze, Jeziorany Szlacheckie, Korszów, Marianówka, Podberezie, Ratniów, Rudka, Szprachy, Ternki, Uhrynów, Wigurzyce, Wiktorzany, Wydumka, Zagaje.
W 1941 r. proboszczem był ks. Witold Kurowski, późniejszy misjonarz Żytomierza; ur. w 1888 r., wyśw. w 1915 r., zm. w 1961 r.
W 1944 r. banderowcy sprofanowali i zdewastowali świątynię a następnie podpalili. Wnętrze kościoła zostało całkowicie wypalone. Zostały tylko fundamenty. Obecnie na tym miejscu znajduje się metalowy krzyż, postawiony w 1995 r. Symbolicznie upamiętnia on również zbrodnie ludobójstwa OUN-UPA, dokonane na Polakach w 1943 r. na terenie parafii.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl