Kościół seminaryjny pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Kościół, murowany, położony był na przedmieściu Łucka - Krasne. W 1934 r. został po­szerzony i odnowiony ze składek wiernych. Poświęcenia dokonał 30.09.1934 r. bp sufragan Stefan Walczykiewicz. Rektorem był ks. Kazimierz Woźnicki; ur. w 1898 r., wyśw. w 1921 r., zm. za Uralem w 1941 r.
Po 1945 r. kościół i tereny obok zostały zajęte przez wojska sowieckie i urządzono tam koszary. W kościele przez wiele lat był magazyn. Z czasem i na skutek dewastacji kościół niszczał. Po 1994 r. został odrestaurowany i przekazany Cerkwi greckokatolickiej.wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl