Kościół parafialny pw. Naświętszego Serca Jezusa, murowany. Został wybudowany w latach 1929-1933 ze składek wiernych, pod administracją ks. Tadeusza Bączkowskiego - miejscowego proboszcza. Wcześniej funkcję kultową pełniła drewniana kaplica. Parafia utworzona w 1923 r.
W 1939 r. proboszczem był ks. Tadeusz Bączkowski; ur. w 1877 r., wyśw. w 1900 r., zamordowany przez NKWD ok. 1940 r.
(wg innej relacji zm. w Toruniu w 1955 r.).
W 1938 r. parafia liczyła 4481 wier­nych i należały do niej następujące miej­scowości: Kiwerce, Aleksandria, Aleksandrówka, Berezów Gród, Bodiaczów, Dąbrowa, Diodowicze, Hawczyce, Jezio­ro, Joannów, Komarówka, Mikołajówka, Rafałówka, Sapohów, Sikirzyce, Smolarnia, Szatanówka, Wertepa, Wólka, Żab­ka, Żeleźnica.

W okresie II wojny światowej na tere­nie parafii miały miejsce liczne zbrodnie na Polakach, dokonywane przez OUN- UPA.

Po 1945 r. kościół został zamknięty przez miejscowe władze. Od 1993 r. jest współużytko­wany przez Kościół rzymskokatolicki i Cerkiew prawosławną (do czasu przeniesienia nabo­żeństw do nowo budowanej cerkwi). Administru­je Roman Burnik. Ponownego poświęcenia do­konał dnia 24.09.1994 r. bp Marcjan Trofimiak.

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl