Kościół pw. Objawienia Naświętszej Marii Panny. Pierwszy kościół, drewniany, został wybudowany przez Samuela Dolmata Isajkowskiego (dekret Sądu Ziemskiego Łuckiego dla Tomasza Leżeńskiego - bpa łuckiego i brzeskiego z 25 maja 1669 r.). Nowy, murowa­ny, został wybudowany w 1716 r. ze składek i ofiar wiernych oraz staraniem Władysława Krzyszkowskiego - starosty włodzimierskiego. Był pod administracją oo. Dominikanów do 1851 r. Wtedy został przekazany duchowieństwu świeckiemu. Konsekracji świątyni doko­nał bp Józef Podhorodeński w 1820 r. Parafia utworzona w 1796 r.
W 1938 r. liczyła 1163 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Jałowicze, Czekno, Holeszów, Horodnica: Mała i Wielka; Jarosławicze, Kniahininek, Korszowiec, Kru­pa Granica, Ledóchówka, Łachodówka, Mstyszyn, Nadczyce, Nowostaw, Ostrożec, Pia­nie, Podliśce, Rudeczka, Świszczów, Werbiajów, Worsuń, Wygoda, Załawie, Zamczysko.
Kaplica murowana w Ostrożcu z 1934 r., wybudowana przez rodzinę Ledóchowskich. W czerwcu 1943 r. miejscowi Polacy bronili się skutecznie w tej kaplicy przed banderow­cami, którzy zorganizowali masowe rzezie Polaków na terenie parafii.
W 1941 r. proboszczem był ks. Mikołaj Tarczewski; ur. w 1875 r., wyśw. w 1901 r. zm. 1952 r.
Obecnie kościół w Jałowiczach i kaplica w Ostrożcu nie istnieją. Zostały zniszczone praw­dopodobnie w 1943 r. przez UPA, w nie znanych bliżej okolicznościach.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl