parafia: CUMAŃ historia:
 
Kościół parafialny murowany pw. św. Augustyna. Został wybudowany w 1936 r. przez księcia Janusza Radziwiłła. Parafia została utworzona w 1938 r. z podziału parafii ołyckiej; wcześniej był to kościół filialny.
W 1939 r. proboszczem był ks. Stanisław Sielawa; ur. w 1884 r., wyśw. w 1908 r., zm. w 1960 r.
W latach 1942-1943 nacjonaliści ukraińscy dokonali masowych zbrodni na Polakach z terenu parafii. Ks. Stefanowi Zawadzkiemu - ostatniemu proboszczowi cumańskiemu poderżnięto gardło. Cudem przeżył; zm. w 1969 r.
stan przed wojną: stan obecny:
 
Po 1945 r. świątynia ta została zdewastowana i przebudowana; wymaga remontu. Obec­nie jest w niej kino. W bocznej nawie od 1994 r. odprawiana jest Msza św. Administrato­rem jest ks. Jerzy Nagórny.
 
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl