Kościół parafialny pw. Świętego Ducha. W aktach Synodu łuckiego z 1726 r. występuje jako kościół opuszczony. W 1760 r. staraniem Wojciecha Ryszczewskiego świątynię prze­budowano w stylu barokowym, w którym znajdowało się kilka portretów rodziny fundato­ra. W wielkim ołtarzu był zawieszony obraz Zesłania Ducha Świętego.
W 1891 r. rząd carski zajął świątynię i przekazał cerkwi prawosławnej. Odzyskana zo­stała w 1935 r.
Parafia erygowana w 1928 r., liczyła 983 wiernych. W 1941 r. proboszczem był ks. Kon­stanty Turzański; ur. w 1899 r., wyśw. w 1923 r., zamordowany przez UPA w lipcu 1943 r.
Do parafii w 1938 r. należały następujące miejscowości: Wyszogródek, Białka: Mała i Wielka, Buhłów, Domaninka Mała, Kornaczówka, Korostowa, Krzykowce, Kutyski, Le­gionowo, Łopuszna, Martyszkowice, Pachninia, Pankowce, Pieczorna, Sokołówka, Wereszczaki, Wierzbowiec, Właszczyńce, Żukowce.
Po zamordowaniu proboszcza banderowcy częściowo uszkodzili kościół (część wysadzili w powie­trze).
Po wojnie w kościele mieściła się „brygada traktorowa”. Parkowały tam i były remontowane traktory i maszyny rolnicze. Później był tu skład. Kościół zburzono w 1964 r., w czasie budowy obok niego szkoły.
Z cegły z kościoła wybudowano dom kultury i szkołę.
Obecnie z kościoła nie zachowa­ło się nic. Dokładnie na jego miej­scu stoi pomnik ku czci żołnierzy radzieckich poległych w czasie II wojny światowej. Również cmentarz parafialny został zrujnowany. Spy­chaczem zgarnięto wszystkie płyty i nagrobki w jedno miejsce, doszczęt­nie je niszcząc i wykorzystując do celów budowlanych. Teren wyrów­nano i zasadzono drzewa - park.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl