Kościół parafialny murowany, pw. św. Stanisława Bpa Męcz. Został wybudowany w 1756 r. staraniem Jana Karola Mniszcha i jego małżonki Katarzyny z Zamojskich. Odbu­dowany w 1811 r. W kościele tym znajdował się wielki obraz św. Antoniego.
W 1938 r. parafia liczyła 2600 wiernych. Kaplice murowane na cmentarzu starym i no­wym, obecnie nie istnieją (zniszczone po 1945 r.).
W 1941 r. proboszczem był ks. Mieczysław Morawiec; ur. w 1878 r., wyśw. w 1903 r., zm. w 1947 r.
W 1938 r. do. parafii należały następujące miejscowości: Wiśniowiec (Stary), Wiśniowiec Nowy, Biała, Bodaki, Borszczówka, Butyń, Czajczyńce, Gniłowa, Hnidawa, Hnidawa-Kochanówka, Kinachowce, Krzywczyki, Kuniniec: Mały i Wielki, Kutiużyńce, Łozy, Maniów, Młynówce, Myszkowce, Narutowicze, Okniny, Orłopol, Oryszkowce, Peredmir- ka, Polany, Snigórówka, Warszawka, Wola: Korybutowiecka, Strzelecka i Wilsona, Zaleśce, Zwiniacze.
Pod koniec lutego 1944 roku nacjonaliści ukraińscy nawieźli słomy do kościoła św. Sta­nisława w Wiśniowcu Starym, zamknęli w nim wielu Polaków i kościół podpalili. Kto nie zginął od ognia, udusił się od czadu i dymu. Gdy 1 marca 1944 r. do Wiśniowca wkroczyli partyzanci radzieccy, do kościoła dostała się z nimi Maria Stemplowska, poszukująca zwłok męża i dzieci. Zobaczyła tam mnóstwo ludzi poduszonych i spalonych, w sumie około 200 osób.
Po latach wypalony kościół popada w coraz większy ruinę. Na dachu kościoła rosną drzewa, sklepienie ulega coraz większemu zniszczeniu, brak okien, odarte tynki, stare i świeże ślady pozostawione przez wandali, chór się wali. Na ścianie zewnętrznej prezbite­rium zachował się naturalnej wielkości drewniany krucyfiks.W środku, w prezbiterium, widoczny jest fresk przedstawiający Trójcę Świętą.
W budynku plebanii mieści się obecnie Komitet Wykonawczy Silskiej Rady w Wiśniowcu Starym.
W 1936 r. powołany został komitet budowy kościoła w Woli Wilsona. Pracom budow­lanym przeszkodziła wojna. Mała drewniana, przydrożna kapliczka oraz cmentarz rzym­skokatolicki, zostały zniszczone po 1940 r.
Dnia 28.10.1967 r., z inicjatywy Marii Stemplowskiej, miejscowe władze postawiły po­mnik na odnalezionej wcześniej zbiorowej mogile pomordowanych (studni) - ponad 60 osób: Obywatelom radzieckim, którzy zginęli w 1944 r. z rąk bandytów OUN.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl