Kościół murowany, barokowy, został wybudowany w 1730 r. Podporządkowany był kla­sztorowi i Kolegium Jezuitów w Ostrogu, ponieważ wieś Suraż wraz z okolicznymi wioska­mi w 1640 r. została zapisana przez księżnę Annę Alojzę Chodkiewieżową dla Jezuitów ostrogskich, jako zabezpieczenie utrzymania konwiktu dla ubogiej szlachty wołyńskiej. Po kasacie w XIX w. został zamieniony na cerkiew prawosławną. Parafia erygowana została w 1938 r. z podziału parafii szumskiej. W 1941 r. była nie obsadzona. Funkcję kościoła pełniła kaplica murowana, która nie zachowała sie do naszych czasów (zniszczona prawdopodobnie po 1945 r.).

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl