Parafia została utworzona w 1938 r. z podziału parafii: Dubno, Krzemieniec i Ptycza. Ok. 1930 r. parafianie wybudowali tymczasową kaplicę drewnianą, zastąpioną nowym, drew­nianym kościołem z podcieniami (1938-1939). Wybuch wojny nie po­zwolił wykończyć budynku kościelne­go, który niestety nie zachował się do naszych czasów. Brak jest informacji o losach wiernych i kościoła, który praw­dopodobnie został zniszczony po 1945 r. Pierwszym proboszczem był ks. Józef Bania; ur. w 1911 r., wyśw. w 1935 r., (w 1939 r. był kapelanem WP), zm. po 1975 r.
W okresie okupacji zarządzał para­fią proboszcz z Krzemieńca.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl