Parafia została utworzona w 1939 r. z podziału parafii: Kołodno, Wiśniowiec i Wyszogródek. W 1941 r. była nadal nie obsadzona. Brak informacji o wiernych i świątyni (kaplicy).

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl