Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła zbudowany został przez księcia Czarto­ryskiego, w aktach Synodu łuckiego z 1726 r. występuje jako parafialny. W 1869 r. został zamknięty przez rząd rosyjski i zamieniony na cerkiew prawosławną. W latach 30. parafia­nie oraz ksiądz Wiktor Oraczewski powołali komitet budowy kościoła w Starym Oleksińcu. Zanim przystąpiono do budowy, w 1938 r. zdołano odzyskać kościół. Parafia została utworzona w 1928 r. i liczyła 515 wiernych.
W1941 r. administratorem parafii był ks. Roman Kmiecik z Kongregacji oo. Filipinów.
W 1938 r. do parafii należały następujące miejscowości: Oleksiniec (Stary), Bakoty, Baryszówka, Baszuki, Chotowica, Horynka: Mała i Wielka, Iwanie, Korszyłówka, Oleksiniec Nowy, Rydoml, Świniuchy, Uścieczko, Wolica.
Kaplica na cmentarzu zniszczona prawdopodobnie po 1945 r.
Obecnie kościół jest użytkowany przez Ukraińską Cerkiew Prawosławną Kijowskiego Patriarchatu.

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl