Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP. Pierwszy kościół - drewniany, został zbu­dowany i wyposażony przez Agnieszkę z Taszyckich 1. voto Kaniecka, 2. voto Jełowicka.
W 1839 r. kościół wraz z archiwum spłonął. Nowy, murowany, zbudowany został stara­niem Teodora Jełowickiego w 1857 r. Konsekrowany w 1860 przez bpa Kacpra Borow­skiego. W 1938 r. parafia liczyła 960 wiernych.
Kaplice w Napadówce i na cmentarzu w Łanowcach, obecnie nie istnieją. Brak infor­macji, kiedy i przez kogo zostały zniszczone.
Filia: Domaninka, kościół drewniany z 1700 r., fundacji Jerzego Wyhowskigo - chorą­żego podolskiego. W kościele tym znajdował się łaskami słynący obraz Matki Boskiej Czę­stochowskiej. W1939 r. proboszczem był ks. Adolf Jarosiewicz ur. w 1887 r., wyśw. w 1911 r., zginął w sierpniu 1944 r.
W 1938 r. do parafii należały następujące miejscowości: Łanowce, Bereżanka, Borsu­ki, Domaninka, Grzybowa, Hrynki, Hryńkowce, Jakimowce, Jankowce, Juśkowce, Kornaczówka, Kozaczki, Krasnołuka, Kuśkowce: Małe i Wielkie, Napadówka, Orle Gniazdo: Duże, Małe i Średnie, Oryszkowce, Ośniki, Redkoduby, Siniowce, Tatarzyńce, Wolica.
Po wyjeździe Niemców, 4 lutego 1944 r. banderowcy napadli na kościół parafialny, gdzie ukrywały się 3 polskie rodziny (12 osób). Napastnicy wdarli sie od strony zakrystii do środka kościoła i wszystkich wymordowali, a zwłoki wrzucili do pobliskiej studni. Po ograbieniu po­zostawionego majątku i rzeczy kościelnych podpalili świątynię. Zostały tylko mury zewnę­trzne, które miejscowi rozebrali po 1945 r. Na jego miejscu stoi obecnie dom kultury.
Kościół w Domanince prawdopodobnie został również podpalony przez UPA i całko­wicie zniszczony razem z słynącym łaskami obrazem Matki Bożej. Na zdewastowanym cmen­tarzu parafialnym urządzono park z alejami. Widoczne są resztki pomników.

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl