Parafia została utworzona w 1939 r. z podziału parafii krzemienieckiej. W 1941 r. była nadal nie obsadzona. Brak jest bliższych informacji o świątyni i wiernych. Wiadomo jedy­nie, że w 1939 r. rozpoczęto budowę kościoła. Prace budowlane przerwała wojna. Na ja­kim etapie i co się z nim stało - brak danych (prawdopoobnie został zniszczony po 1945 r.)

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl