Kościół licealny pw. św. Ignacego Loyoli i św. Stanisława Kostki. Kościół wybudowany z cegły w latach 1720-1730 przez Pawła Giżyckiego, dzięki fundacji Janusza Antoniego Wiśniowieckiego. Po kasacie zakonu Jezuitów w 1773 r. został zamieniony na świątynię para­fialną, a następnie w 1840 r. zajęty przez prawosławnych. W1920 roku odzyskany. W1941 r. rektorem kościoła był ks. Kazimierz Lenczewski, ur. w 1892 r., wyśw. w 1918 r., zm. w 1970 r.
Obecnie kościół ten jest w posiadaniu Ukraińskiego Autokefalnego Kościoła Prawo­sławnego. Wcześniej był użytkowany jako sala gimnastyczna i sportowa. W klasztorze i kolegium pojezuickim mieszczą się szkoła podstawowa i średnia.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl