Kościół parafialny pw. św. Józefa i św. Elżbiety. Pod koniec XVIII w. czynna była ka­plica publiczna, zbudowana z drewna i cegły w latach 1782-1783 staraniem Michała Rze­wuskiego, wojewody podolskiego. Nowy kościół, z cegły, został wybudowany przed 1789 r. przez Leonarda Marcina Swiejkowskiego. Wykończony i uposażony przez Adama Świej- kowskiego. W 1892 r. rząd carski przekazał kościół na cerkiew prawosławną, parafię zaś skasował. Ponownie zaczęła funkcjonować pod koniec 1917 r. Kościół spaliła UPA 14.07.1943 r., mury wysadziła Armia Czerwona po 1944 r. W 1938 r. parafia liczyła 1951 wiernych.
Kaplica w Musurowcach murowana, wzniesiona staraniem Augusta Piegłowskiego w 1799 r.). Obecnie w ruinie. Została zniszczona w latach siedemdziesiątych. Dach zdjęli pi­jani milicjanci i miejscowi konsomolcy. Cmentarz parafialny, obok prawosławnego, jest zde­wastowany i zarośnięty. Brak nagrobków.
W 1938 r. do parafii należały następujące miejscowości: Kołodno, Babie, Bolizuby, Czosnówka (Rakowiec), Hniezdyczna, Musurowce, Oleszkowice, Rzeszniówka, Szukajwody, Szumkowce, Szyły, Witkowce, Zarudzie.
Ostatnim proboszczem był ks. Wojciech Czyszek; ur. w 1905 r., wyśw. w 1933 r., zm. po 1975 r.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl