Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Pierwszy drewniany, zbudowany został staraniem Adama Platera i jego żony Katarzyny z Sosnowskich, i przez nią szczodrze wyposażony w 1794 r. Nowy, murowany w latach 1854-77, fundacji Cecylii Ożarowskiej z Platerów, został w 1890 przez rząd rosyjski zamknięty, a następnie przekazany prawosławnym. Parafia rzymskokatolicka została skasowana. W 1920 roku kościół odzy­skano i parafia wznowiła działalność. W 1938 r. liczyła 1806 wiernych. Ostatnim proboszczem był ks. Dominik Wyrzykowski ur. w 1885 r., wyśw. w 1913 r., zm. w 1967 r.
W 1938 r. do parafii należały następujące miejscowości: Katerburg, Horynka, Jankowce, Kudłajówka, Kuszlin, Pieńki, Piszczatyńce, Podhajce, Rybcza, Temnohajce, Tetylkowce, Wilia, Witosowo, Wola Rycerska.
Kościół został po 1945 r. rozebrany i na jego miejscu zbudowano szpital. Cmentarz jest zdewastowany i zarośnięty. Znajduje się na nim pastwisko i wysypisko śmieci. Brak nagrobków z inskrypcjami.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl